Kanalizacja – jak zaprojektować i wykonać instalację?

Każde gospodarstwo domowe generuje ścieki, które należy w jakiś sposób odprowadzić. Kanalizacja to system rur służący do usuwania nieczystości poza teren budynku. Elementy instalacji wodnej znajdują się zazwyczaj na terenie całej posesji, dlatego warto dobrze ją zaplanować już na etapie projektowania budynku. W ten sposób zapewnisz sobie sprawne i bezawaryjne działanie systemu.

Kanalizacja – jak zaprojektować i wykonać instalację?
Kanalizacja – jak zaprojektować i wykonać instalację?

Kanalizacja - rodzaje instalacji

Ścieki powinny być odprowadzane do odpowiednich zbiorników lub oczyszczalni. W zależności od typu odprowadzanych nieczystości, system można podzielić na kilka rodzajów. Należą do nich:

 • Kanalizacja sanitarna - odprowadza ścieki z poszczególnych urządzeń domowych. Składa się ze specjalnych podejść przy sanitariacie oraz pionów kanalizacyjnych połączonych z przewodami odpływowymi (poziomami). Podłączenie do kanalizacji sanitarnej wymaga zgody zarządcy kanalizacyjnego. Zwykle jest to urząd gminy lub zakład komunalny.
 • Kanalizacja burzowa - nazywana jest także deszczową. Ten typ zbiera opady oraz ścieki roztopowe spływające z terenów o nieprzepuszczalnym podłożu. Ścieki są odprowadzane za pomocą sieci kanałów i rurociągów do naturalnych zbiorników wodnych - rzek i jezior. Takie systemy jednak bardzo rzadko występują na terenach wiejskich, podmiejskich i w zabudowaniach domów jednorodzinnych.
 • Kanalizacja ogólnospławna - jest to połączenie wspomnianych wcześniej instalacji: burzowej i sanitarnej. Zbiera ona wszystkie rodzaje ścieków z konkretnego obszaru. Nieczystości są odprowadzane do wspólnego strumienia, a następnie do oczyszczalni. Przed podłączeniem do takiej kanalizacji należy uzyskać zgodę zarządcy.

Nieczystości mogą być także odprowadzane naturalnie, pod wpływem własnego ciężaru - jest to kanalizacja grawitacyjna. W takim przypadku średnicę rur należy dobrać do ilości ścieków. Jeżeli sprzęt sanitarny znajduje się zbyt daleko od pionu kanalizacyjnego, należy zastosować kanalizację ciśnieniową. Jest to system rozdrabniająco-przepompowujący, który ciśnieniowo tłoczy nieczystości, wymuszając ich spływ. Takie rozwiązanie sprawdza się również wtedy, gdy sanitariaty znajdują się poniżej poziomu odprowadzania ścieków, przykładowo w piwnicy.

Kanalizacja - poprawne działanie systemu

Kanalizację domową można podzielić na wewnętrzną i zewnętrzną. Każda z nich składa się z wielu elementów, których funkcjonowanie zależy między innymi od prawidłowego doboru materiałów. Aby domowy system wodno-kanalizacyjny działał poprawnie, należy pamiętać o kilku aspektach:

 • Odpowiednia średnica rur - należy dobrać je do rodzaju i liczby urządzeń, a także ilości załamań na odcinkach poziomych. Jeżeli zakoli jest więcej niż trzy, średnicę rury należy zwiększyć o jeden rozmiar. Również długość podejść jest w tym przypadku istotną kwestią. Przy średnicy 40-50mm nie powinna ona przekraczać 3 metrów, a przy 75 mm - 5 metrów. Jeżeli odcinki są dłuższe, rura również powinna być większa o jeden rozmiar.
 • Spadki - w kanalizacji grawitacyjnej każda średnica wymaga odpowiedniego spadku. Zbyt mały może uniemożliwiać swobodny przepływ ścieków.
 • Wentylacja - prawidłowy przepływ powietrza zapobiega spiętrzeniu wody i zasysaniu jej z syfonów.
 • Otwory rewizyjne - służą one do kontroli i utrzymywania pionów w czystości. Każdy pion powinien posiadać taki wylot w dolnej części.
 • Przewód odpływowy - rury powinny mieć średnicę 160 mm i być wytrzymałe na obciążenia. Najlepiej wyprowadzić je z budynku na głębokości około 6 cm - zapobiegnie to zamarzaniu w zimie. Na niższych głębokościach rury powinny zostać ocieplone żużlem lub keramzytem. Przewód biegnący do szamba trzeba zakrzywić tak, aby nie nie tworzył on linii prostej.

W celu uzyskania jak najlepszej sprawności systemu kanalizacyjnego, rury łączące urządzenia sanitarne z pionami powinny być jak najkrótsze. Te, których syfony znajdują się blisko podłogi należy umieszczać jak najbliżej pionu. Istotną kwestią jest dokładne łączenie wszystkich elementów, aby uniknąć przecieków. Nieszczelności trudno naprawić już po wykończeniu pomieszczeń.

Ile kosztuje podłączenie kanalizacji?

Całkowitych kosztów podłączenia systemu kanalizacyjnego w gospodarstwie nie da się jednoznacznie określić. Cena może się wahać w zależności od punktów odbioru: szamba, ogólnej sieci kanalizacyjnej lub przydomowej oczyszczalni. W skład kosztów należy włączyć:

 • prace ziemne,
 • usługi hydraulika,
 • koszty podpięcia do systemu kanalizacyjnego,
 • koszt materiałów: studzienki, rur oraz innych elementów.

Przed budową przyłącza do kanalizacji należy złożyć wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia budynku do sieci. Trzeba w nim określić rodzaj i ilość ścieków oraz podać powód poboru wody i szacunkowe zapotrzebowanie. Wraz z wnioskiem konieczne jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do nieruchomości oraz mapę w skali 1:500. Zakład powinien wydać warunki w ciągu 30 dni.

Kanalizacja to ważna część każdego budynku. Warto już na etapie projektów zadbać o staranne zaplanowanie tej instalacji. Jeżeli prace zostaną wykonane właściwie, kanalizacja będzie działać bezawaryjnie przez długi czas. Dlatego zarówno tworząc projekt, jak i później - budując system, należy zwracać uwagę na wszystkie szczegóły.